Catalog

Eastern Girl For V4

Eastern Girl For V4
Included:

 • inj/Rem Head Morph
 • inj/Rem Head Morph for Hair Map
 • 22 MAT Pose
 • 1 Body Map(4000×4000)
 • 1 Body Bump Map(4000×4000)
 • 1 Default Face Map (Hairless)(4000×4000)
 • 1 Default Face Bump Map (Hairless)(4000×4000)
 • 1 Default Face Map (Hair)(4000×4000)
 • 1 Default Face Bump Map (Hair)(4000×4000)
 • 1 Limbs Map (4000×4000)
 • 1 Limbs Bump Map (4000×4000)
 • 4 Makeup Maps (Hairless)(4000×4000)
 • 4 Makeup Maps (Hair)(4000×4000)
 • 3 Eye Maps (2048×2048)
 • 1 Eye Bump Map (2048×2048)
 • 1 Teeth_Gums Map (2048×2048)
 • 1 Teeth_Gums Bump Map (2048×2048)
 • 1 Lashes Transparency Map (1024×1024)
 • 6 Lingerie Maps (4000×4000)
 • 4 Lingerie Bump Maps (4000×4000)

Eastern Girl For V4